تایلند _ اعتراضات در پیوند به کناره گیری نخست وزیر

تایلند برای مقابله با معترضان در بانکوک، بامداد امروز حالت فوق العاده اعلام کرد. منابع می‌گویند، که معترضان تایلندی در اطراف دفتر نخست وزیری در بانکوک، چادر نصب کردند. براساس گزارش‌ها، این اعتراضات به هدف کناره گیری نخست وزیر تایلند و وضع قانون اساسی جدید و اصلاحات در نظام پادشاهی این کشور برگزار شده.

با اینحال، پولیس تایلند هزاران معترض را که در مقابل دفتر نخست ‌وزیر در بانکوک تجمع کرده بودند، متفرق کرده و تعدادی از رهبران آنها را دستگیر نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *