بانک جهانی: احتمالا میزان فقر در افغانستان به دلیل همه‌گیری کرونا ۷۲ درصد افزایش یافته

شانزدهم اکتوبر برابر است با روز جهانی غذا.

 از این روز در سراسر جهان درحالی تجلیل می‌شود که در افغانستان اما میزان فقر بالاست و بسیاری‌ از شهروندان به غذای کافی دسترسی ندارند. بانک جهانی در یک گزارش تازه گفته، میزان فقر در افغانستان در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا، احتمالا ۷۲ درصد افزایش یافته است.

در گزارش بانک جهانی همچنین آمده، نزدیک به ۱۵ میلیون نفر در افغانستان از نظر اقتصادی آسیب پذیر هستند. از سویی هم اداره احصاییه دو سال پیش در گزارشی گفته بود، بیش از ۵۰ درصد نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *