شورای امنیت درباره درگیری‌ها بین ارمنستان و آذربایجان نشست برگزار می‌کند

با ادامه درگیری‌ها در قره باغ بین ارمنستان و آذربایجان، منابع آگاه اعلام کردند، شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد روز دوشنبه جلسه غیرعلنی درباره این خصومت‌ها برگزار کند. به گفته این منابع، این نشست به درخواست روسیه، فرانسه و امریکا، روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار می شود. درگیری‌های مسلحانه در قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان از تاریخ ۲۷ سپتامبر آغاز شد که خطرناکترین درگیری بین دو طرف در بیش از ۲۵ سال اخیر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *