ادامه غصب سرزمین‌های فلسطین با وجود توافق صلح اعراب با رژیم اسرائیل

پس از توافق عادی ‌سازی روابط اسرائیل با برخی از کشورهای عرب، این رژیم ساخت ‌و سازهای بیشتر در شهرک‌ های کرانه باختری را تصویب کرد. اسرائیل روز چهارشنبه، مجوز ساخت ۲۰۰۰ خانه، و یک روز بعد، مجوز ساخت بیش از ۳۱۰۰ خانه را صادر کرده. این اقدامات بعد از توافق ‌های صلح اخیر اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین است. امارات و بحرین مدعی شده بودند، بخاطر توقف الحاق ۳۰ درصد اراضی کرانه باختری به سرزمین های اشغالی، روابط خود را با اسرائیل عادی کرده. با مجوز های جدید این ادعای اعراب بی اعتبار و سرزمین های بیشتر فلسطینی ها غصب خواهند شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *