لبنان – مخالفت احزاب مسیحی لبنان با نخست وزیری سعد حریری

سعد حریری؛ نخست وزیر پیشین لبنان بار دیگر در تلاش احراز این پست است. احزاب مسیحی لبنان اما با این تلاش های حریری مخالف اند. رهبران این احزاب گفته اند، تلاش سعد حریری وضعیت را پیچیده تر می کند. قرار بود پنجشنبه گذشته پارلمان لبنان برای رایزنی برای انتخاب نخست وزیر جدید تشکیل جلسه دهد، اما رئیس جمهوری لبنان آنرا به تاخیر انداخت.

سعد حریری در ماه اکتبر گذشته پس از اعتراضات سراسری در لبنان، از سمت خود به عنوان نخست وزیر کناره گیری کرد. او متهم است که در تشکیل دولت به رهبری مصطفی ادیب کار شکنی کرده تا خود به این سمت برسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *