مشاور امنیت ملی امریکا – خروج نظامیان امریکا از افغانستان یک آرزو است

مشاور امنیت ملی امریکا در پاسخ به سوالی در مورد توییت‌های رئیس جمهوری این کشور مبنی بر خروج نظامیان امریکایی از افغانستان تا کریسمس امسال گفته، این آرزوی آقای ترامپ است. همانطور که همه رئیس جمهوران امریکا این آرزو را داشتند. رابرت اوبرایان در ادامه افزوده، خروج یا کاهش نظامیان امریکایی از افغانستان به شرایط این کشور و توافق ناتو بستگی دارد. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *