درگیری در قره‌باغ – نقض آتش‌بس تازه و افزایش حمله علیه غیرنظامیان

با ادامه درگیری‌ها بین آذربایجان و ارمنستان، بحران در قره‌باغ در حال تشدید است. دو کشور، آتش بس انسان دوستانه تازه را هم نقض کردند. ارمنستان، آذربایجان را متهم به نقض این آتش بس کرد. در روزهای اخیر غیرنظامیان، قربانیان اصلی درگیری‌ها بین باکو و ایروان بر سر قره باغ اند. همزمان، رئیس جمهوری آذربایجان از آزادی یک شهر تازه در این منطقه خبر داد و ارمنستان عملیات باکو را نسل کشی ارامنه خواند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *