نرم افزار کتاب ” توضیح المسایل طبی ” آیت العظمی الله محسنی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سپاس بی پایان خداوند یگانه و مدبر حکیم جهان را که نوع انسانی را به روح بسیار با استعداد و عظمت و بدن پیچیده و پر از حکمت گرامی داشته است (لقد خلقنا الإنسان فی احسن تقویم).

درود نامحدود بر ارواح انبیا و رسولان بویژه بر روان مقدس سرور کائنات و رحمت عالمیان و خاتم مرسلان که بشر را به راه سعادت دنیا و آخرت شان راهنمائی فرمودند و بر جانشینان بزرگوار او که در تحکیم و توضیح دین سعی و تلاش نمودند.

پس از اتمام تالیف کتاب (الفقه و مسائل طبیه) به فکرم رسید که بعضی از قسمتهای آن کتاب را بدون تشریح مبانی طبی و ادله فقهی برای داکتران و پرستاران و سائر پرسونل طبی و بیماران متدین که دوست ندارند به حرام و معصیت مبتلا شوند بلکه می خواهند در هر حال به دستورات شرعی خود پایبند باشند به زبان فارسی بنویسم زیرا نگارنده تاکنون چنین کتابی را ندیده و از آن خبری نشنیده است.

از خداوند دائم الفضل قدیم الاحسان عاجزانه مسالت می نمایم اولاً توفیق تالیف و نشر آن را مرحمت فرموده و ثانیاً آن را به لطف و کرم خود مورد قبول قرار دهد و ثالثاً بیماران و داکتران و پرستاران و سایر مؤمنین را در عمل به آن موفق و مؤید فرماید.

برای دانلود بر روی لینک ذیل کلیک نمایید :

  • http://www.ssc-cb.com/articals/775-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%28%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%29.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *