شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن جستجو
جمعه، ۹ جوزا ۱۳۹۹ - 29 May 2020

کمک ۵۵ ملیون دالری بانک جهانی

وزارت مالیه امروز قراردادی را به ارزش ۵۵ میلیون دالر با بانک جهانی در کابل به امضا رساند. برطبق این قرارداد، دومین مرحله پروژه انکشاف مهارتها درکشور اجرا خواهد شد و تا ۵ سال اینده درمجموع، ۱۸ هزار تن از متعلمین سکتورهای تعلیمات حرفه ای و مسلکی درکشور، اموزش خواهند دید. عمر زاخیلوال وزیر مالیه، همچنین وجود برخی ادعاها مبنی بر مفقود شدن ۵۰ میلیون دالر از یکی از بانکهای کشوررا رد کرد.

بانک جهانی، امروز مبلغ ۵۵ میلیون دالر به دومین مرحله پروژه انکشاف مهارتهای افغانستان اختصاص داد. مرحله اول این پروژه از ۵ سال قبل در کشور اغاز گردیده بود که طی ان ۹ هزار تن از متعلمین سکتورهای تعلیمات حرفه ای و مسلکی رسمی و غیر رسمی  از برنامه های ان مستفید شدند.

دردور دوم این پروژه نیز که ۵ سال دیگر را در بر خواهد گرفت در مجموع ۱۸ هزار تن از متعلمین سکتورهای تعلیمات حرفه ای اموزش خواهند دید.

عمر زاخیلوال وزیر مالیه نیز در این مراسم با رد ادعای جان سوبکو، مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان مبنی بر مفقود شدن ۵۰ میلیون دالر از یکی از بانکهای کشور، انرا دسیسه خارجی ها دانست و گفت: این مبلغ پول اصلا دربودجه کشور وجود نداشته است.

وزیرمالیه گفت: با توجه به شرایط حساس کشور و نزدیک شدن به سال ۲۰۱۴ و خروج نیروهای خارجی، انان میخواهند تا با دامن زدن به چنین شایعات، اعتماد مردم به پارلمان و حکومت را از بین ببرند. وی از دولت خواست تا با پیگیری این موضوع، به ان رسیدگی نماید.


اشتراک گزاری خبر

نظر دهيد

* ايميل شما پخش نخواهد شد.


شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن در برابر محتوای مطالب دیگران مسئول نمی باشد. کلیه حقوق مطالب مربوط به سایت شبکه تلویزیونی تمدن می باشد.

Designed & Developed by