آیت الله العظمی محسنی : تبلیغ دین و منافع ملی را با هیچ چیزی معامله نمی کنم

در هفته اخوت اسلامی و ایام میلاد مسعود و مبارک پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، کارمندان و مدیران تلویزیون تمدن و مسئولان شماری از رسانه های ارزشی، با حضرت ایت الله العظمی محسنی دیدار نمودند. در این دیدار، بنیانگذار تلویزیون تمدن، با اشاره به رسالت حضرت پیامبر و عنایت طاقت فرسای ایشان برای هدایت مردم، اظهار داشتند از اصلی ترین وظایف دینی یک رسانه ارزشی اطلاع رسانی براساس حقایق و پرهیز از دروغ و باطل در جامعه است. بنیانگذار تلویزیون تمدن، رسالت اصلی این رسانه را حرکت در راستای باورهای اسلامی ومنافع ملی دانسته و تاکید نمودند، که تبلیغ دین و منافع ملی را با هیچ چیزی معامله نخواهد کرد.

حضرت ایت الله محسنی، حرکت اصلی تلویزیون تمدن را در راستای منافع ملی و ارزشهای اسلامی بیان داشت و فرمودند، تلویزیون تمدن تنها با تبلیغ دین و پاسداری از ارزشهای ملی و دینی، معنا میابد و با همین مشخصه به رسالت اطلاع رسانی خود با قدرت تمامتر از پیش به وظیفه ی خود ادامه خواهد داد.

 ایشان همچنین فرمودند، آنانی که اتهاماتی را برتلویزیون تمدن وارد کردند، هیچگاهی قادر نشده که این اتهامات را ثابت سازند. معظم له تاکید نمودند که تلویزیون تمدن در همه شرایط، حاضر به پاسخگویی است و افراد معلوم الحالی که شبکه تمدن را به سوژه گیری از جاهای دیگر متهم می کنند، باید خود پاسخ دهند که آنان، از کجا و کی سوژه می گیرند.

بنیانگذار تلویزیون تمدن، با اشاره به بازار داغ اتهام زنی و متهم کردن بخش های وسیعی از جامعه به پیروی از کشورهای بیرونی، فرمودند آنانی که خود مزدور بیگانه اند، با دامن زدن به اتهامات بی پایه، تلاش می ورزند به اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و سمتی در کشور دامن بزنند.

حضرت ایت الله محسنی، جوانان کشور را به کنار گذاشتن اختلافات و دورماندن از سمت گرایی ها، قوم گرایی و هرآنچه که رنگ تفرقه و نفاق داشته باشد، توصیه نموده و اظهار داشتند،؛ شورای اخوت اسلامی، محور وحدت ملی در کشور است، اما حلقات معلوم الحالی، حتی این شورا را نیز به پیروی از کشورهای بیگانه متهم نموده اند.

حضرت ایت الله محسنی، در پایان سخنان خود، از کارمندان و مدیران تلویزیون تمدن خواست تا بخش معارف اسلامی، فقه حنفی و جعفری، مسایل طبی و حفظ الصحه، مبارزه با خرافات، تشویق جوانان به علوم تجربی، دینی و علوم انسانی، حقوق خانواده و بسیاری از اموردیگری که بحال دین و دنیای شهروندان مفید باشد، بیش از گذشته تقویت نمایند.

اتاق خبر تلویزیون تمدن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *