شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن جستجو
جمعه، ۱۶ جوزا ۱۳۹۹ - 5 June 2020

روزنامه های اول هفته

روند ناامنی فزاینده، نگرانی ها از برگزاری انتخابات شفاف، سراسری، آزاد و عادلانه را بیش تر ساخته  این پرسش به صورت جدی تری مطرح می شود که در چنین شرائطی چگونه می توان به برگزاری انتخابات سالم و انتقال قدرت مسالمت آمیز امیدوار بود؟ چشم انداز انتخابات و ناامنی فزایندهعنوان سخن اول شماره ی  امروز روزنامه ی سخن جدید است.

به‌نوشته ی روزنامه گمانه هایی مبتنی بر برخی از اظهارات و شواهد حاکی از ان است که افزایش فصلی خشونت ها در افغانستان دارای ابعاد پیچیده و ابعاد مبهمی دارند. اظهار نظر اعضای مجلس سنا که این وضعیت را با امضای پیمان امنیتی با امریکا ارتباط داده و سناریوسازی برای رسیدن به این مقصد سیاسی را یکی از دلایل افزایش ناامنی ها می دانند، باید مورد ملاحظه ی جدی قرار گیرد.

امروزه کودکان در بسیاری از کشورها جایگاه در خود توجهی دارند و همه ساله میلیاردها دالر را در جهت رشد و شگوفایی استعدادها، پرورش و تربیت آنان هزینه می کنند. موضوعی که در افغانستان به آن توجهی نشده است. ” به کودکان بیشتر توجه شودعنوان سرمقاله ی شماره ی امروز روزنامه ی آرمان ملی است

به نوشته ی روزنامه کودکان افغانستان نسل فراموش شده ایی اند که صدها  هزار از آنان همین امروز به دلایلی حتی نمی توانند مکتب بروند و الفبای زبان مادری شان را یاد بگیرند. روزنامه می پرسد کودکان ما در دوره ی کودکی شان چه می بینند؟

سخن ماندگار روزنامه ی ماندگار با اشاره به سه حرکت اخیر مجلس پرسیده است این روزها مجلس گرفتار چه مشکلی است؟ حرکت اول، رد قانون منع خشونت علیه زنان؛ حرکت دوم، به تعویق افتادن تصویب قانون تحصیلات عالی و سوم: مخالفت اعضای ملجس با ذکر نام قومیت افراد در شناس نامه های الکترونیکی. “شتاب زدگی مجلس در رد و تصویب قوانینعنوان سرمقاله ی ماندگار است

به نوشته ی روزنامه بدیهی است که قانون منع خشونت علیه زنان، به تعدیل نیاز داشت تا مخالفت. و قانون تحصیلات عالی به تحقیق و پذیرفتن حقایق. حالا سئوال این جاست که با این موضوعات مجلس نمایندگان چرا چنین برخوردی داشته است؟

دلیل نخست آنجاست که مجلس این دوره از آغاز تا کنون به شدت زیر تاثیر دیکته های حکومت بوده و به گونه ایی نمایندگان زیادی در مجلس به اشاره ی آقای کرزی و همراهانش عمل می کنند. دلیل دوم؟

Share this:


اشتراک گزاری خبر

نظر دهيد

* ايميل شما پخش نخواهد شد.


شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن در برابر محتوای مطالب دیگران مسئول نمی باشد. کلیه حقوق مطالب مربوط به سایت شبکه تلویزیونی تمدن می باشد.

Designed & Developed by