ادامه ناامنی‌ها در افغانستان؛ و تاکید مشاور امنیت ملی کاخ سفید برکاهش نظامیان امریکایی

با گذشت یک هفته از جنگ در هلمند هنوز این ولایت دستخوش ناامنی‌هاست. جنگی که بیشتر…