وزارت صحت: حالت ثابت در روند شناسایی افراد مبتلا به کرونا

وزارت صحت عامه می‌گوید رعایت دستورالعمل‌ها و رهنمودهای صحی توسط شهروندان کشور سبب شده است که…

کمیته نجات بین‌المللی: دسترسی محدود زنان به آزمایش کرونا در افغانستان

کمیته نجات بین المللی در گزارشی تازه از نابرابری جنسیتی دسترسی به آزمایش ویروس کرونا در…