نگرانی برنامه غذایی جهان از افزایش میزان گرسنگی ناشی از کرونا در افغانستان

دفتر برنامه غذایی جهان می‌‎گوید، شیوع ویروس کرونا در افغانستان، میلیون‌ها افغان را با خطر گرسنگی…

استقبال برنامه غذایی جهان از اعلان کمک مالی اتحادیه اروپا به افغانستان

برنامه غذایی جهان از اعلان تازه کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان استقبال کرد. این سازمان در…