واشنگتن: کابل ۴۰۰ زندانی طالبان را رها کند اما تحت نظارت قرار داشته باشند

ایالات متحده امریکا برای حل مشکل آزادی ۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان از زندان‌های حکومت، راه حل…

سفر رئیس جمهورغنی به ولایت کاپیسا

اشرف غنی، رئیس جمهوری صبح امروز در راس یک هیات بلند رتبه دولتی به ولایت کاپیسا…

ارگ – معرفی نامزد وزرای صحت، شهرسازی و اراضی و امور زنان

رئیس جمهورغنی؛ نامزد وزرای صحت عامه، شهرسازی و اراضی، امور زنان و نامزد ریاست عمومی افغانستان…