خواست کابل، مسکو و کاخ سفید از طالبان مبنی بر کاهش خشونت

کابل، مسکو و کاخ سفید خواهان کاهش خشونت‌ها از جانب طالبان شدند. در این کنفرانس ویدیویی…

رئیس جمهور غنی؛ از قدرت کنار نمی‌روم و اشتباه زمامداران گذشته را تکرار نمی‌کنم.

همزمان با پیشرفت‌های روند صلح؛ رئیس جمهوری می‌گوید، از قدرت کنار نمی‌رود و او اشتباه زمامداران…