افزایش واردات از طریق خط آهن در جریان همه گیری کرونا در کشور

اداره راه آهن می‌گوید، در جریان یک هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار تُن کالای تجارتی از…