در صورت نگرفتن جام، سرمربی بارسا اخراج می‌شود!

باشگاه فوتبال بارسلونا از قطع همکاری خود با کیکه ستین در صورت نگرفتن جام خبر داد.…

خواست باشنده‌گان غرب‌ کابل به ادامه‌ی کار شفاخانه صد‌بستر داکتران بدون مرز

پس از آن که داکتران بدون مرز از قطع همکاری خود با شفاخانه صد بستر دشت…