عید قربان و فلسفه قربانی در راه خداوند

فردا؛عید قربان است. عید بندگی و برازندگی، عیدی که میلیون‌ها مسلمان با حلقه بر محور کعبه…