وزارت امور خارجه – برگزاری نشست ویدیویی میان اشرف‌‌غنی و ۲۰ کشور دیگر

وزارت امور خارجه می‌گوید، در جریان این هفته، افغانستان میزبان سه نشست مهم منطقه‌ای و بین…

وزارت امور خارجه – برگزاری چندین نشست در جریان هفته آینده بخاطر اجماع برای صلح

وزارت امور خارجه میگوید، هنوز تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین الافغانی معلوم نیست اما تدابیر برای…

رفع مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه؛ روزانه ۱۰۰۰ بالون در اختیار شفاخانه‌های ویژه کرونا در شهر کابل قرار می‌گیرد

در روزهای اخیر گزارش‌هایی از کمبود اکسیژن در رسانه‌ها منتشر شده بود و گفته می‌شد که…