غزنی – انتقادها از کاهش چشمگیر بهای قالین

شماری از قالین‌بافان و صنعت‌گران قالین در ولایت غزنی از کاهش چشم‌گیر در بهای این تولید…

سطح تازه تنش‌ها میان هند و پاکستان

وزارت خارجه هند دو دیپلمات پاکستانی را اخراج کرده است. این افراد از جانب هند متهم…