#آزادی_برای_شیرزاد_تصویربردار_تلویزیون_تمدن_از_بند_دولت

وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ در مراسم گرامی داشت از روز خبرنگار در ارگ ریاست جمهوری:…

#آزادی_برای_شیرزاد_تصویربردار_تلویزیون_تمدن_از_بند_دولت

روز خبرنگار را به همکار عزیزمان جلال‌الدین شیرزاد، تصویربردار تلویزیون تمدن که در بند دولت به…

نظارت تیم فنی طالبان در کابل از روند آزادی زندانیان‌شان

تیم فنی طالبان در کابل در حال نظارت از چگونگی روند آزادی زندانیان شان هستند. عزیزالله…