پایان اولین دور واکسیناسیون پولیو در ۱۵ ولایت کشور

کارزار واکسیناسیون پولیو که از روز دوشنبه هفته جاری آغازشده‌ بود، دیروز به پایان رسید. مسئولین…

اعلامیه پایانی نشست ترویکا و تاکید بر ایجاد حکومت همه‌شمول و قطع رابطه با تروریزم

نشست ترویکا پلس در مورد افغانستان با صدور اعلامیه مشترک اعضای این نشست به پایان رسید.…