ارگ دستور تعدیلِ تفاهم نامه‌ی استخباراتی‌را صادر کرد

 ارگ ریاست جمهوری دستور داد تا تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان تعدیل شود.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “محمد اشرف غنی درجلسه ای که روز پنجشنبه در ارگ برگزار شد گفته: بندهایی که مربوط به اموزش کارمندان امنیت ملی توسط “آی اس آی”، مبارزه ی مشترک با جدایی طلبان و باز شدن دفتر استخباراتی افغانستان در پاکستان و برعکس است، حذف گردند.

 نجیب الله منلی، مشاور رسانه ای و سخنگوی شورای امنیت ملی پیش از این گفته بود که در سند استخباراتی با پاکستان، در مورد مناطق جدایى طلب، خط دیورند، تمامیت ارضى افغانستان و مداخله پاکستان در ادارات افغانستان چیزى وجود ندارد و این موضوع اصلاً در موضوعات بحث مذاکرات شامل نیست.

اما حالا یک منبع حاضر در نشست روز پنجشنبه شماری از چهره های سیاسی وجهادی با رییس جمهور در ارگ گفته که رییس جمهور دستور داده است چند بند از تفاهم نامه ی استخباراتی با “آی اس آی” – سازمان استخباراتی پاکستان حذف شود.  برخی از این بنده ها همان های اند که سخنگوی شورای امنیت ملی وجود آن را در متن تفاهمنامه رد کرده بود

بر اساس دستور رییس جمهور موادی که حذف گردند عبارتند از:

گرافیک

– آموزش کارمندان امنیت ملی افغانستان از سوی آی اس آی پاکستان.

– مبارزه مشترک با جدایی طلبان

– باز شدن دفتر استخباراتی پاکستان در افغانستان و از افغانستان در پاکستان

این تصمیم به دنبال فشار افکار عامه از سوی ارگ گرفته میشود. نمایندگان مجلس و کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی، این تفاهم نامه را در راستای گسترش نفوذ آی اس آی پاکستان در بخشهای امنیتی افغانستان می دانند.

محمد امین وقاد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و اشتراک کننده نشست مشورتی ارگ نیز به نقل از آقای غنی گفته است که متن تفاهمنامه نهایی نبوده و این سند قابل اصلاح است.

وقاد گفت بیشتر اشتراک کننده گان نشست مشورتی روی استفاده از اصطلاح جدایی طلبان در این تفاهمنامه مخالفت نشان دادند، زیرا افغانستان جدایی طلب ندارد.”

تفاهمنامه همکاری های استخباراتی بین پاکستان و افغانستان به دنبال سفر نخست وزیر پاکستان و رییس شبکه استخباراتی پاکستان به کابل، امضا شده است.

با وجود اینکه امضای چنین تفاهم نامه ای در افغانستان واکنشهای گسترده داشته اما در پاکستان مورد استقبال قرار گرفته و سخنگوی ارتش این کشور ان را دستاورد مهم برای ثبات در منطقه خوانده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *