ایام الله اعیادِ شعبانیه، گوارای روح و وجود تان باد!

مقام ریاست، مدیریت اجرائیه،  و مدیر مسئول شبکه‌ی تلویزیونی “تمدن” به نمایندگی از تمام دست اندر کاران این شبکه‌ی ارزش‌گرا، نیابتا به نمایندگی از بیت آیت الله “محسنی” مد ظله العالی ، ایام خجسته‌ی اعیاد “شعبانیه” را خدمت تک تک شما عزیزان شاد باش گفته  و متمنی هستیم که در پرتو فیوضات ایام الله شعبانیه، ایام ولیالی تان  خجسته و میمون گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *