صد روز دوم حکومت‌داری دولت وحدت ملی، وقف ولایات کشور

کار روی پروژه های عمرانی ولایات مشرقی به زودی آغاز می شود و حکومت خیبر پشتونخوا وعده همکاری را در عرصه های مختلف داده است.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” اقای اشرف غنی رئیس جمهور دیروز در دیدار با شماری از بزرگان، متنفذین و جوانان ولایات مشرقی در ارگ با ابراز این مطلب گفت، ادارات کشور به تغییرات اساسی نیاز دارند و در پلان صد روز نخست تمرکز بیشتر به وزارت خانه ها خواهد بود اما در صد روز دوم تمرکز بیشتر به ولایات کشور صورت خواهد گرفت. اقای اشرف غنی همچنین گفته که “صلح هدف اساسی ماست، اما جنگ بالای ما تحمیل شده است. رئیس جمهوری تاکید نموده  بخاطر برقراری صلح در کشور تلاش می نمائیم، اما برای جنگ نیز آماده گی داریم و باید از ناموس وطن به قوت و عزت حراست کنیم.” رئیس جمهور افزوده که برقراری صلح در کشور باید شرافتمندانه، باعزت و پایدار باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *