بیست وششمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در کابل برگزار شد

بنیاد امین از بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تجلیل کرد. در این مراسم که با حضور شماری از علما و فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” سخنرانان از امام خمینی به عنوان شخصیتی یاد کردند که به مسلمانان عزت و عظمت بخشید. آنان گفتند در شرایطی که دین عفیون ملتها پنداشته میشد ایشان امدند دین اسلام را به عنوان نجاتبخش بشر مطرح کردند و در این راه پرچمدار وحدت بین مسلمانان شدند.

امام خمینی و اندیشه عزت مسلمین عنوان سمیناری بود که امروز به مناسبت بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی از سوی بنیاد امین برگزار شده بود. در این مراسم که جمع کثیری از علما و فرهنگیان حضور داشتند سخنرانان از امام خمینی به عنوان کسی یاد کردند که عزت و عظمت را به مسلمانان برگرداند.

عبدالباری راشد رییس سابق آکادمی علوم نیز گفت: امام خمینی توجه ویژه ای به خداشناسی و اشاعه توحید برای شاگردان و پیروانش داشت. وی گفت امام در تزکیه نفس نیز مثال زدنی است و شاگردان زیادی را نیز تربیت کردند.

مدیریت و رهبری جهانی، مبارزه با برده داری و سلطه گرایی، به دست اوردن آزادی فکری، اقتصادی و فرهنگی از دیگر ویژگی های امام خمینی عنوان گردید.

به گفته ی سخنرانان امام خمینی در انقلابی که انجام داد عدالت اجتماعی را سرلوحه ی کارهایش قرار داد و این امر سبب شد که انقلاب او الگویی برای انقلابهای دیگر باشد. انقلاب ایران به رهبری امام خمینی یکی از تاثیرگزار ترین انقلابها در سطح جهان به شمار میرود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *