غنی: فرهنگ گروگان‌گیری‌را تحمل نمی‌توانیم

رییس جمهور اشرف غنى، خواستار حل منازعه کوچی‌ها و مردم ده‌نشین در مربوطات ولایت میدان وردک شد.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” آقای اشرف غنی در فرمان نامه ای، از کمیسیون توظیف شده در این زمینه خواسته تا هرچه سریعتر اقدام کند. به نوشته خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور، این فرمان را به صبغت الله مجددى رییس کمیسیون حل منازعات کوچی ها و ده‌نشینان داده است.

این درحالیست که رییس جمهوری دیروز ازطریق ویدیو کنفرانس نیز با حیات الله حیات والی میدان وردک، در این زمینه صحبت کرد و از وی خواست تا از درگیری‌های مجدد بین کوچی‌ها و ده نشین‌ها در ولسوالی بهسود این ولایت جلوگیری کند و اقدامات موثری را برای 

رفع خصومت‌ها بین دو طرف و حل بنیادی این مشکل، روی دست گیرند.

در این ویدیو کنفرانس، آقای اشرف غنی همچنین دستور داده تا زمینه رهایی پنج تن از کوچی‌ها را که از سوی ده‌نشین‌ها دستگیر شده‌اند، فراهم سازند.

حدود ده روز پیش بر اثر جنگ میان کوچی‌ها و باشندگان محل در ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک، چهار نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. گفته می‌شود که این پنج کوچی در آن زمان پس از حمله به مناطق مسکونی از سوی مردم محل گرفتار شده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *