یک میلیارد دالر هزینه‌ی حاکمیت قانون

بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که بیش از یک میلیارد دالر برای”حاکمیت قانون” در افغانستان مصرف شده است.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” سیگار در یک بررسی تازهء خود با بیان این موضوع همچنین نوشته که ادارات مختلف امریکایی به شمول ادارهء انکشاف بین المللی امریکا (USAID) که در مصرف این پول ها نقش داشته اند، فاقد یک استراتیژی و برنامهء همه جانبه و توافق شده، در این زمینه بوده اند.

در گزارش ادارهء سرباز رس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته شده که تلاش های ایالات متحدهء در عرصهء حاکمیت قانون در افغانستان، بطور قابل ملاحظه با فساد گسترده در سیستم قضایی این کشور همراه بوده و اذعان می کند که امریکا در امر مبارزه با فساد در افغانستان موفق نبوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *