هنوز در نصف راهیم ـ از ۳۶ شاخص ۱۲ شاخص را پوره کرده ایم

افغانستان ۱۲ شاخص از ۳۸ شاخص تعیین شده در نشست لندن را تکمیل کرده است.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” اکلیل حکیمی وزیر مالیه در نشست دیروز کابینه با اعلام این مطلب گفته، کار روی ۲۱ شاخص دیگر جریان دارد. تاسیس و آغاز فعالیت کمیته ملى تدارکات، ارزیابى سه گمرک بزرگ، تجدید سیستم بانک مرکزی، تعیین حدود صلاحیت‌هاى نظارتى، اولویت بندى قوانین تصویب نشده، برنامه‌های مربوط به زنان و آغاز تطبیق برنامه نظارتى کارکنان صندوق وجهى پول از جمله شاخص‌های مهم تکمیل شده بوده است.

در نشست لندن ۲۶ شاخص اصلی و ۱۰ شاخص فرعی به عنوان تعهد کوتاه مدت افغانستان تعیین شده بود که درصورت تکمیل شدن این شاخص‌ها کمک‌های جهانی با حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *