بورسیه‌های ارتش سلیقه‌ای توزیع می‌شود

بورسیه‌های منسوبین اردوی ملی به اساس سلیقه مسئولین بلند رتبه وزارت دفاع ملی توزیع می‌شود.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” برخی منابع در فرقه عملیات‌های خاص و نیروهای کماندوی اردوی ملی در تماس با تلویزیون تمدن می‌گویند: در پروسه‌های اعزام سربازان به خارج از کشور، لیاقت و شایستگی در نظر گرفته نمی‌شود و اصلا سربازانی که با مسئولین بلندپایه در ارتباط نباشند، درجریان این بورسیه‌ها قرار نمی‌گیرند. باوجود تلاش‌های زیاد، مقام‌ها در وزارت دفاع ملی به تماس‌های تلیفونی تلویزیون تمدن پاسخ نداد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *