فروشندگان پوست دراز گوش در جوزجان باز داشت شدند

چهارتن در ولایت جوزجان به اتهام فروش پوست مرکب، دستگیر شدند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “برپایه این گزارش مردم خواهان اشد مجازات این افراد هستند. سمونوال عبدالهادی، مدیرمبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه جوزجان، گفته که این افراد، باشندگان شهرشبرغان مرکزجوزجان وشامل دو قصاب، یک سلاخ ومالک یک ریکشا هستند. بگفته وی، درشهر شایعاتی مبنی براینکه گویا افرادی گوشت مواشی وحیوانات حرام را به مردم به فروش میرسانند وجود داشت اما افراد دستگیر شده در تحقیقات ابتدایی گفته اند که آنها از ده روز بدینسو با کشتن الاغ، صرف پوست آن را میفروختند. وى این عمل را جنایت خوانده و علاوه نمود که دوسیه این افراد به سارنوالی سپرده شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *