در آستانه‌ی عید، تفنگ‌های پلاستیکی به آتش کشیده شد

 مقام های محلی در ولایت پروان اعلام کرده که ده ها نوع اسلحه پلاستیکی را از مراکز فروش آن جمع آوری نموده و اتش زده اند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “فروش این نوع اسلحه برای کودکان پس از ان ممنوع اعلام شد که ده ها کودک که براثر استفاده اسلحه پلاستکی و پتاقی در روزهای عید رمضان اسیب دیده بودند و در شفاخانه ها بستری شدند. حالا نیز ترس ازآن وجود دارد که با استفاده از این ابزار بازی در روزهای عیدقربان، کودکان بیشتری روانه شفاخانه ها گردند.

شهردار چاریکار گفته که “۲۵۰۰ اسلحه پلاستیکی مختلف النوع که دکانداران آنرا از کابل وارد شهر چاریکار کرده بودند، از سوی شهرداری جمع آوری و حریق شد. این محموله سلاح، قرار بود در روزهای عید قربان به فروش برسد که در تپه گلغندی اتش زده شد. شهردارچاریکار هشدار داد، با کسانیکه محدودیت های وضع شده را زیر پا بگذارد، برخورد قانونی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *