سایه‌ی سنگین رشد اقتصادی چین و جاپان بر قیمت جهانی نفت

وزیر نفت کویت بهبود قیمتهای جهانی نفت خام را با رشد اقتصادی چین و جاپان مرتبط دانست.

به گزارش روزنامه بحرینی الوطن علی العمیر، وزیر نفت کویت اعلام کرد که بهبود و رشد اقتصاد جهانی در کوتاه مدت به طرز مثبتی بر قیمتها و تقاضای جهانی نفت خام تاثیر می گذارد.

وی در بیانیه ای درباره پیش بینی صندوق بین المللی پول گفت: پیش بینی ها درباره قیمتهای جهانی نفت خام بر اساس شاخصهای رشد اقتصادی، حجم تولید روزانه نفت، تقاضا و عرضه جهانی این ماده صورت می گیرد.

وزیر نفت کویت تصریح کرد: رشد اقتصادی جهان بویژه در شرق آسیا و به طور خاص در چین و جاپان شده است و هر زمان که اوضاع اقتصادی این کشورها بهبود یابد، قیمتهای جهانی نفت خام نیز به تدریج بهبود می یابدسایه سنگین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *