دهلی و اسلام‌آباد و کابل بازهم لرزید

یک زمین لرزه‌ی نسبتا قوی به قدرت شش اعشاریه دو درجه‌ی ریشتر نیمه‌های شب گذشته بخش‌هایی از کشور خودمان، به شمول پاکستان و هند را تکان داد.

مرکز این زمین لرزه فیض آباد مرکز ولایت بدخشانریال گفته شده است.

بر بنیاد گزارش‌ها در نتیجه‌ی این زمین لرزه شماری از ساختمان‌ها در پشاور پاکستان تخریب شده اند و ‌تا کنون زخم برداشتن ۳۰ تن در این کشور نیز تأیید شده است.

هنوزاز تلفات و زیان‌های احتمالی این زمین لرزه در داخل خاک افغانستان گزارش نشده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *