فرمان تقنینی رئیس جمهور، در خم کوچه‌ی مجلس گیر کرد

مجلس نمایندگان کشور در نشست امروزش با دو ثلث آرای کل اعضا، فرمان تقنینی رییس جمهور غنی مبنی بر استثنا قراردادن نهادهای امنیتی در قانون سرپرستی را رد کرد.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “مطابق قانون سرپرستی، هر سرپرست بیش از دو ماه به کارش ادامه داده نمی‌تواند، اما رییس جمهور غنی در تعدیل این قانون نهادهای امنیتی را استثنا قرار داده بود.

این تعدیل امروز از سوی مجلس نمایندگان رد شد، از ۱۷۳ عضو حاضر در مجلس تنها شش نماینده موافق استثنا قراردادن نهادهای امنیتی بودند.

با این حال، تصویب قانون با دو ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان، نیاز به توشیح رییس جمهور ندارد و نافذ شده محسوب می‌شود.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان از رییس جمهور غنی خواست که به حکومت سرپرستی پایان دهد.

به گفته او، نامزد وزارت دفاع، نامزدان ریاست امنیت ملی و دادستانی کل هرچی زودتر برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *