اقدامات تمدن و دانشگاه خاتم النبیین(ص) برای بامیانی‌ها

شماری از علمای بامیان صبح امروز با محمدجواد محسنی رئیس تلویزیون تمدن و صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم النبیین(ص) دیدار کردند. BAMEAN [18-19-21]
در این دیدار آقای واعظی عضو شورای علمای بامیان در سخنانی با قدردانی از نشراتتلویزیون تمدن و اقدامات دانشگاه خاتم النبیین (ص) در راستای بورسیه عده‌ای از جوانان بامیان، به برخی از نیازهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای مردم بامیان اشاره کرده و گفت که راه اندازی یک شبکه رادیویی سالم و ارزشی و بورسیه شدن دانشجویان از جمله ضرورت‌های مردم متدین و محروم بامیان است. وی با سپاسگزاری از نشر برنامه اکثریت خاموش ویژه ولایت بامیان در تلوزیون تمدن گفت: تولید و نشر برنامه اکثریت خاموش سبب شده تا توجه عده‌ای از خیرین به نیازمندان این ولایت جلب شود و کمک‌هایی با آنها صورت گیرد. ایشان همچنین خواستار انعکاس بیشتر رویدادهای ولایت بامیان توسط این شبکه شد.BAMEAN [18-10-12]
محمدجواد محسنی رئیس تلویزیون تمدن نیز در این دیدار با سپاسگزاری از خدمات علما و مردم شریف بامیان، گفت در آینده نزدیک درصدد راه اندازی شبکه رادیو فرهنگ در چند ولایت از جمله بامیان هستیم. وی افزود تلویزیون تمدن در سال آینده، نسبت به انعکاس محرومیت‌های اکثریت خاموش جامعه در ولایات مختلف و پوشش بیشتر رویدادهای ولایت بامیان برنامه‌هایی را مدنظر دارد. محمدجواد محسنی صاحب امتیاز ارشد دانشگاه خاتم النبیین(ص) همچنین از ادامه پروسه بورسیه سالانه سه نفر از دانشجویان ولایت بامیان در این دانشگاه خبرداد.
در پایان این دیدار آقای واعظی تقدیرنامه شورای علمای ولایت بامیان را به پاس خدمات رسانه ای و آموزشی شبکه تمدن و دانشگاه خاتم النبیین(ص) به محمدجواد محسنی اهداکرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *