عبدالله از طالبان مسلح گله کرد

داکتر عبدالله، عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در کشور  امروز طی سخنانی گفت :هرباری که صدای صلح را بلند کرده ایم طالبان آن را رد کرده اند.

به گزارش”شبکه تلویزیونی تمدن ” وی در حالیکه به مناسبت یاد بود از جنرال سید خیلی فرمانده امنیه ولایت قندز که در پنج سال پیش ترور شد، سخنرانی می کرد گفت: « دشمنان افغانستان هیچ رحمی به مردم افغانستان ندارند، اگر صدای صلح هم بلند شده رد کردند».

رییس اجراییه تامین صلح را آروزی دیرینه مردم افغانستان یاد کرده و گفته است هرباری که ندای صلح داده می شود از آن تغییرهای مختلف صورت می‌گیرد.

رییس اجراییه همچنان گفته است در شرایطی که مشکلات دامنگیر افغانستان شده و ناامنی افزایش یافته است یگانه راه حل اتحاد و همبستگی است.

این گفته ها که نشان دهنده اعتراض از ناکامی روند صلح با طالبان است درحالی از زبان رییس اجراییه حکومت بیان شده است که طالبان پس از مشخص شدن زمان شروع گفتگوهای صلح توسط نشست چهارم گفتگوهای چهاجانبه صلح در کابل. طالبان اعلام کردندکه بدون پذیرش پیش شرط‌های شان از سوی دولت افغانستان به میز مذاکراه حاضر نمی‌شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *