کابل از سازمان ملل کمک خواست

انتظار می‌رود حکومت افغانستان امروز نتیجه تحقیقات را در مورد حمله مرگبار سه شنبه در کابل اعلان کند.

شورای امنیت ملی افغانستان در دو روز گذشته از اداره های امنیتی و دفاعی خواسته تا به زود ترین فرصت ممکن نتایج و یافته های تحقیقات شانرا ارائه کنند.

در نتیجه حمله مرگبار سه شنبه در کابل که خونین ترین رویداد پس از سال ۲۰۰۱ میلادی در پایتخت دانسته شده ۶۴تن کشته و ۳۴۷تن دیگر زخمی شدند.

نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد در یک بیانیه از شورای امنیت این سازمان خواسته تا علیه کسانیکه از رهبران طالبان حفاظت می‌کنند و یا به آنها پناه داده اند، اقدام جدی و مؤثر کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال حمله سه شنبه در کابل، اعلامیهء را نشر کرد و این رویداد را نکوهش کرد.

به گفته این شورا کشور‌های عضو تأکید کرده اند که عاملان همین حمله و کسانی که در عقب آن قرار داشته اند، به عدالت کشانده شوند.

شورای امنیت این را هم گفته که چنین حملات جلو تلاش های صلح به رهبری افغان ها را نخواهد گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *