نشست مشترک ارگ با پارلمان در پیوند با اتخاذ استراتیژی جدید در قبال مخالفین مسلح

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور  امروزمی خواهد در یک نشست مشترک با اعضای شورا، یک بیانیه مهم ارایه کند.

  به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن” گفته شده که رییس جمهورغنی روی وضعیت جنگی سخنرانی کرده و موقف جدید حکومت در قبال شورشیان را اعلام می کند
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در پیامی نوشته است که : قرار است امروز (دوشنبه) رییس جمهور در نشست مشترک با اعضای شورای ملی بیانیه مهم و تاریخی خویش را ارائه کند.
گفته شده که رییس جمهورغنی روی وضعیت جنگی سخنرانی کرده و موقف جدید حکومت در قبال شورشیان را اعلام می کند.
پس از حمله انتحاری اخیر به ریاست محافظت از مقام های برجسته حکومت در کابل، دیدگاه رهبران حکومت وحدت ملی در قبال طالبان تغییر کرده است.
اما عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان در جلسه قبلی مجلس گفته بود که ریاست جمهوری قبل از آمدن به شورای ملی باید نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی را معرفی کند.
ابراهیمی گفته بود که شورای ملی در صورتی از تصمیم جنگی حکومت حمایت می کند که دو اداره مهم امنیتی و نظامی از اداره سرپرستان خارج شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *