جنگ برای ایجاد مراکز بزرگ تروریستی در کشور دوام دار است

وزارت دفاع ملی می‌گوید جنگ افغانستان ابعاد خارجی دارد و به خاطر رسیدن به صلح باید مردم و تمام گروه‌های سیاسی با حکومت متحد شوند.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی افغانستان  در یک نشست مشترک خبری با نجیب دانش، معاون سخن‌گوی وزارت داخله گفت که اگر جنگ افغانستان جنگ داخلی می‌بود در یک هفته ختم می‌شد.

آقای وزیری به خبرنگاران گفت جنگ افغانستان به خاطری‌ست که در افغانستان مراکز بزرگ تروریستی در افغانستان ساخته شود و از این مراکز بزرگ به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر بخش‌های جهان تهدید ایجاد گردد.

او گفت در افغانستان جنگ بسیار طولانی شده و اگر مردم نخواهند این جنگ پایان یابد، استخبارات منطقه و دشمنان قطعن آن را نمی‌خواهند و به خاطر پایان آن باید مردم افغانستان، احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و پارلمان متحد شوند.

دولت وزیری افزود که تنها به قوای امنیتی و دفاعی کشور نمی‌شود و دست‌های استخبارات بیرونی در پشت جنگ افغانستان است.

آقای وزیری از طرف مشخصی نام نبرد اما انگشت‌نشان مقام‌های افغان همواره طرف کشور پاکستان است.

هفتۀ گذشته محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان نیز در سخن‌رانی‌اش در لندن یک‌بار دیگر از چگونه‌گی حضور هراس‌افگنان در پاکستان و حمایت از آنان یادآوری کرد.

در همین حال سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت که امروز در ۱۹ ولایت عملیات‌های تعرضی و تهاجمی جریان دارد و ۳۸نفر دشمن کشته، ۱۶ زخمی و یازده‌تن‌شان گرفتار شده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *