هیئت حزب اسلامی با مسوده صلح به کابل برگشت

شورای عالی صلح افغانستان با ابرازخوشبینی از برگشت زود هنگام هیئت حزب اسلامی پس از شریک ساختن مسوده توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار می‌گوید، ممکن تا یکی دو روز دیگر با این هیئت ملاقات کرده و از جزئیات در این زمینه آگاهی دریافت کند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “عطاءالرحمن سلیم  به رسانه ها گفت که هیئت حزب اسلامی که امین کریم ریاست آن را به عهده دارد و پسر گلبدین حکمتیار نیز شامل آن می‌باشد به کابل برگشته است

 

آقای سلیم در این باره می‌گوید:

“خوشبینی همین است که مسوده نهایی را بردند و طبعاً اگر او گپ های میداشت به نهایت تفاهمنامه به این زودی بر نمی‌گشتند اما اینکه جزئیات چه است چه پیامی خواهند داشت و چه موارد را ما خدمت شان داشته باشیم مسایلی است که بعداً به عرض می‌رسد.”

آقای سلیم می‌گوید: قبلاً با هیئت حزب اسلامی صحبت شده بود که مسوده نهایی است و نباید در آن هیچ دخل و تصرفی صورت گیرد.

به گفته مسئولان شورای عالی صلح، هیئت حزب اسلامی پس از تقریباً دو هفته به کابل برگشت.

مذاکرات میان شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بیش از دو ماه قبل در کابل آغاز گردیده و پس از چند دور مذاکره دو طرف به توافق رسیدند.

پس از نهایی شدن مسوده توافقنامه صلح میان دو طرف، شورای عالی صلح گفت که نسخه های از این توافقنامه به رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فرستاده شده‌است.

حزب اسلامی یکی از شرایط اش برای پیوستن به پروسه صلح را بیرون ساختن نام گلبدین حکمتیار و اعضای این حزب از فهرست سیاه سازمان ملل متحد عنوان کرده بود.

خواستیم نظر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی را نیز در مورد نظر گلبدین حکمتیار در خصوص مسوده نهایی شده توافقنامه صلح داشته باشیم اما با تماس‌های مکرر موفق به صحبت با آنان نشدیم.

هر چند تا حال مشخص نیست که نظر گلبدین حکمتیار در مورد این مسوده چه بوده‌است، اما کارشناسان افغان به این باور اند که رهبر حزب اسلامی برای پیوستن با پروسه صلح علاقه مندی زیاد دارد.

ودیرصافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل برگشت زود هنگام هیئت حزب اسلامی را نشانۀ از رضایت رهبر این گروه نسبت به توافقنامه صلح می‌داند.

 

برگشت زود هنگام هیئت حزب اسلامی نشانۀ از رضایت رهبر این گروه نسبت به توافقنامه صلح است.

وی گفت:

“اگر آقای حکمتیار از قبل پیش خود فیصله کرده نمی‌بود و اینکه می پیوندد به همین جریان قانون اساسی افغانستان و به همین حالت که دوام دارد در آن صورت موافقتنامه ها زود صورت گرفته نمی‌توانست.”

این در حالیست که پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از اعضای این گروه خواست تا در باره صلح با وی موضع مشترک را اختیار کنند.

استاد ودیر صافی می‌گوید، در حالی که کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی می‌خواهند مسئله افغانستان به شکل صلح آمیز حل گردد دیگر گروه‌های مخالف نیز چاره به جز پیوستن به پروسه صلح ندارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *