رئیس‌جمهور غنی با پریزدنت اوباما دیدار کرد

رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور امریکا ملاقات کرد.

محمد اشرف غنی و بارک اوباما دیروز در وارسا در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو با هم دیدن کردند.

بر اساس اعلامیۀ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور بارک اوباما به دوام کمک های امریکا به افغانستان تأکید کرده و به رئیس جمهور غنی اطمینان داد که باقی ماندن نیروهای امریکایی را بخاطر حمایت از افغانان و حکومت آنها فیصله کرده است.

بارک اوباما در این دیدارش از پیشرفت و طرز دید دولت افغانستان، ستایش کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *