ده‌ها مخالف مسلح در سمنگان تسلیم شدند

مقامات امنیتی محلی در سمنگان می‌گویند در اثر عملیات وسیع نیروهای دولتی در درۀ صوف، ۱۲۰ نفر از مخالفان به نیروهای امنیتی تسلیم شده‌اند.

منیر رحیمی، سخنگوی قوماندانی امنیۀ سمنگان به رادیو آزادی گفت این عملیات به حمایت نیروهای هوایی از سه روز به اینسو ادامه داشته است:

“۱۲۰ نفر از مخالفان مسلح دولت به سرکرده‌گی رئیس ابراهیم با اسلحۀ دست داشتۀ ایشان به نیروهای امنیتی پیوسته اند. همۀ قریه های درۀ صوف پائین از وجود مخالفین تصفیه شده است. مخالفین به کوه ها رفته اند.”

آقای رحیمی می‌افزاید که برای ردیابی مخالفانی که از منطقه عقب نشینی کرده‌اند عملیات جریان دارد.

او گفت که به نیروهای دولتی در این عملیات کدام آسیب نرسیده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *