مشاور شورای امنیت ملی به مسکو پرواز کرد

حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی رییس جمهوری افغانستان در راس هیاتی به مسکو سفر کرد.

این سفر درحالی صورت می گیرد که روز گذشته، کابل شاهد حمله مرگبار بر تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی بود.

رییس جمهوری روسیه نیز در واکنش به این رویداد گفت که مسکو حاضر است در امر مبارزه با تروریزم افغانستان را یاری رساند.

او در پیامی به اشرف غنی گفته است که مسکو آماده است تا با تمام تروریستان وارد جنگ شود.

آقای پوتین با محکوم کردن حادثه روز گذشته، از همکاری فعال مسکو برای جنگ همه جانبه با تروریزم سخن گفته است.

در رویداد مرگبار دیروز، نزدیک به هشتاد غیر نظامی کشته و بیش از دو صد تن دیگر نیز زخمی شدند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *