هزاران زائر بیت الله شریف منتظر پرواز به عربستان

مقام ها در وزارت حج و اوقاف کشور می گویند که در سال روان ۲۴هزار شهروند افغانستان به منظور ادای فریضهء حج، به عربستان سعودی می رود. گفته می شود که هزینهء سفر و مراسم حج هر زایر، دست کم ۲۳۰۰ دالر امریکایی است.

محمد شریف رباطی یک مقام این وزارت که در زمان حاضر در شهر جدهء عربستان مسوولیت انتظام امور حجاج افغان را دارد، گفته که حدود ۴۰ در صد زایرین افغان را زنان و دختران تشکیل می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *