شبیخون طالبان بر یک قریه در ولسوالی سانچارک

بخش هایی از ولسوالی سانچارک ولایت سرپل از چند روز به این سو در معرض تهاجم گسترده گروه طالبان قرار دارد که تاکنون بیش از ده نفر از غیر نظامیان کشته و شمار زیادی نیز آواره شده اند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن”فاضل سانچارکی مشاور رییس اجرایی گفته است که این تهاجم بر قریه مسجد سبز سانچارک صورت گرفته که در نتیجه صدها خانواده نیز آواره شده است.

در روزهای گذشته نیز شماری از باشندگان این ولسوالی هشدار داده بودند که اگر کمکی به باشندگان این قریه نشود طالبان غیر نظامیان را خواهند کشت.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *