نورستان در یک قدمی سقوط در فساد

شورای مرکزی مردم نورستان، حکومت را متهم به عدم توجه به این ولایت کرد.

اعضای این شورا که تعدادشان به ده‎ها تن می‎رسید، در کابل طی یک نشست رسانه ای گفتند، در هیچ یک از بخش‎های انکشافی این ولایت کار صورت نگرفته‎است.

نبود امنیت، شفاخانه‎ها، مکاتب، سرک، برق، وجود فساد اداری و برخی مسائل دیگر در نورستان از مواردی اند که این شورا آن را به عنوان مشکلات اساسی یاد می‎کند.

شورای مرکزی مردم این ولایت می‎گوید، حکومت در حدود چهارده سال گذشته هیچ پروژه انکشافی مورد نیاز را در ولایت نورستان تطبیق نکرده‎است.

عبدالصبور توحیدی یکی از بزرگان شورای مرکزی مردم نورستان گفت در مرکز و هشت ولسوالی این ولایت حکومتداری محلی ضعیف شده و این وضعیت سبب گردیده تا زمینه فساد اداری برای مقام‎های محلی مساعد گردد.

وی خطاب به حکومت گفت اگر به حکومتداری در ولایت نورستان توجه نشود این ولایت بسیار زود سقوط خواهد کرد.​

اشتراک کننده‎های این نشست هم‌چنان گفتند که مقام‎ها در این ولایت بر اساس شایستگی نه بلکه بر مبنای معامله‎ها مقرر می‎شوند.

آنان همچنان گفتند که ظرفیت بیشتر کارمندان ادارات حکومتی در این ولایت پائین است اما به گفته آنان این درحالیست که تعدادی زیادی از جوانان با استعداد و با ظرفیت‎های بلند کاری در این ولایت بی‌کار اند.

به گفته این اشتراک کننده‎ها، با آنکه نورستان یک ولایت سرحدی بوده و همواره تحت حملات مخالفین مسلح قرار داشته اما به تجهیز نیروهای امنیتی در این ولایت توجه نشده‎است.

در این حال اداره مستقل ارگان‎های محل افغانستان می‎گوید که به شمول نورستان سایر ولایت‎ها در پلان انکشافی حکومت شامل می‎باشند.

این نخستین بار نیست که باشنده‎های ولایت نورستان از موجودیت فساد اداری، کمبود نیروهای امنیتی و عدم تطبیق پروژه‎های انکشافی در این ولایت شکایت دارند، بلکه پیش از این نیز به گفته باشنده‎های نورستان، در نتیجه بی‌توجهی به نورستان، گاه گاهی بخش‎های از این ولایت به گونه مؤقت به تصرف مخالفین مسلح در آمده‎است.

برخی از مقام‎های افغان می‎گویند که در حال حاضر برای رفع مشکلات در ولایت نورستان تدابیر گرفته شده و تلاش می‎شود تا در امور این ولایت بهبود به میان بیاید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *