پارلمان کشور با طرح صلح با حزب اسلامی موافقت کرد

مجلس نماینده‌گان افغانستان حمایتش را از توافق صلح حکومت با حزب اسلامی گلبدالدین حکمت‌یار اعلام داشت.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان امروز شنبه(۲۷ سنبله) در نشست عمومی مجلس گفت که حکومت در امر تامین صلح تعهد ملی و جهانی دارد و مجلس نماینده‌گان از توافق صلح با حزب اسلامی حمایت می‌کند.

به گفتۀ ابراهیمی صلح برای مردم افغانستان یک ضرورت جدی است و با گروه‌هایی که خواهان پیوستن به این روند هستند باید گفت‌گو شود.

این در حالی‌ست که بر بنیاد برخی از گزارش‌ها توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی حکمت‌یار نهایی شده و تا یک یا دو روز دیگر به امضا خواهد رسید.

هرچند از دو هفته به این‌طرف بگومگوها در مورد امضای این توافق‌نامه جریان دارد اما گفته می‌شود اختلاف‌ها بر سر متن توافق‌نامه میان رهبران حکومت این موضوع را به تاخیر انداخته‌است.

با این حال رییس مجلس نماینده‌گان باور دارد که پیوستن حزب اسلامی حکمت‌یار به روند صلح می‌تواند بالای دیگر جنگ‌جویان مخالف مسلح نیز تاثیر مثبت گذاشته منجر به کاهش خشونت در کشور گردد.

مجلس نماینده‌گان هم‌چنان قرار است اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را نیز به خاطر دادن رای به رییس جمهور به هدف صدور فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات در جریان تعطیلی مجلس، به استجواب فرا بخواند.

عبدالرؤوف ابراهیمی گفت مجلس اعضای نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در یک جلسۀ استجوابیه دعوت کند که با کدام منطق چنین مشوره را به رییس جمهور داده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *