وزارت خارجه به اظهارات اخیر کابلوف واکنش نشان داد

روسیه هر چند ظاهراً به حمایت از افغانستان دلبستگی نشان می‌دهد، اما اظهارات اخیر مقامات این کشور در باره طالبان، واکنش حکومت وحدت ملی را برانگیخته است.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “وزارت خارجه کشور هشدار می‌دهد، هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه‌های تروریستی که در این کشور می‌جنگند به خطر منطقه‌یی مبدل شده و هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد ماند.​

شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت هشدار می‌دهد، همسویی کشورهای منطقه با گروه‌های که مردم افغانستان را هدف قرار می‌دهند، برای کشورهای منطقه خطر آفرین خواهد بود.

 

روسیه با آنکه در منطقه یکی از کشورهای پر قدرت است، اما از گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است که مبادا این گروه بسوی مرزهای این کشور از افغانستان راه پیدا کند و از همین رو در یک سال گذشته، گزارش‌های در باره روابط این کشور با طالبان پخش شده‌است.

این درحالیست که به تازه‌گی ضمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان گفته‌است که طالبان بر ضد کسانی می‌جنگند که ما در برابرشان در سوریه درگیر جنگ هستیم و همین علت است که منافع ما را نزدیک می‌کند.

وی در جریان سخنان‌اش گفته‌است که طالبان و روسیه موضع‌گیری یکسان در برابر داعش دارند.

نماینده خاص روسیه برای افغانستان در دفاع از طالبان همچنان گفت که طالبان موقف شان را تغییر داده، آنان جهاد جهانی نمی‌کنند، اما برای رهایی کشور شان از چنگ اشغال‌گران و ایجاد حکومت مستقل مبارزه می‌کنند، طالبان با داعش می‌جنگد زیرا آنان ایدیولوژی داعش را نمی‌پذیرند.

وی همچنان می‌گوید که طالبان گفته‌اند که روابط شان را با گروه‌های تروریستی جهانی قطع کرده‌اند.

کابلوف این سخنان را در گفتگو با آژانس خبری ترکی “انادولو” مطرح کرده و از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان سخن زده‌است.

 

کارشناسان سیاسی به این نظر اند که برنامه‌های خطرناک و پیچیده در برابر افغانستان در منطقه در حال شکل گرفتن است و به گفته آنان این برنامه را پاکستان در همکاری با چین و روسیه طرح ریزی کرده‌است.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *